Thunderheist Tour Poster - February 2009
Client: Exclaim! Magazine